Popis

Materiál


Systém 3D vodováha LADER ® a celé príslušenstvo je vyrobené z kvalitných materiálov.

Telo 3D vodováhy je vyrobené z hliníku, opracované na CNC stroji, ktoré zabezpečujú vysokú presnosť obrábania. Otočné ramená a hlavice sú zo zinkovej zliatiny, puzdra s presnosťou H7, závitové tyčky z antikoru. Inštalačné platne z antikoru hrúbky 2,5 mm vyrezávane laserom s presnosťou 0,2mm.Libely merajú s presnosťou 0,5 mm/m výrobca SOLA.

Na výrobok poskytujeme záručný a pozáručný servis. Doporučujeme každé 2 roky vykonať kontrolu a kalibráciu 3D vodováhy

Presné osadenie


Systém 3D vodováha LADER ® zaručí rýchle a presné osadenie. Vodovodné nástenky a podomietkové batérie fixujete do montážneho otvoru sadrou a kontrolujete po celú dobu až do zatuhnutia sadry. Následná montáž nástenných vodovodných batérií a vrchných častí podomietkových batérii je rýchla, presná a na profesionálnej úrovni. Podrobný postup inštalácie je opísaný v návode na obsluhu.

Systém 3D vodováha LADER ® slúži na rýchlu a presnú inštaláciu vodovodných nástenok a podomietkových batérii (PB) do murovaných stien v troch rovinách „A“ „B“ „C“ a osiach x, y, z.

1. vodorovná poloha rovina A v smere osi x libelou č.1
2. zvislá poloha rovina B v smere osi z libelou č. 2
3. hĺbka rovina C v smere osi y predo-zadné nastavenie dorazy č.3 závitové tyčky

Použitie 3D vodováhy – novostavby, rekonštrukcie, opravy:
  • vodovodné nástenky s rozstupom 100mm, 150mm
  • samostatná vodovodná nástenka napr. hlavová sprcha
  • vodovodné nástenky rovnobežne napr. so sprchovou vaničkou
  • vodovodné nástenky pod umývadlom s rozstupom 80mm, 100mm, 150mm
  • podomietkové batérie (49 typov)
    • so spodným plastovým krytom: Hansgrohe, Hansa, Grohe, Ideal Standard, Kludi, Laufen, Ravak, Mofem
    • bez plastového krytu: Herz, Jika, Roca, Raf, Rav Slezak
  • montážne lišty: Ideal Standard, Hansa Matrix
Realizácia - Video Realizácia - Foto
Príkllad 01

Príkllad 01

Príklad 01
rozostup 100mm a 150mm


Systém 3D vodováha LADER ® upevníte k inštalovaným vodovodným vývodom a libelou č.1 vyvážite vodovodné vývody do vodorovnej polohy a libelou č. 2 do zvislej polohy. Závitovými tyčkami na otočných ramenách inštalujete vývody do požadovanej hĺbky (predo - zadné nastavenie). Podľa potreby môžete vývody zapustiť hlbšie, zarovno steny alebo pred stenu. Vývody budú rovnobežné zo stenou. Vývody do steny upevníte sadrou.

Príklad 02
samostatný vývod


Pri inštalácii samostatného vodovodného vývodu napríklad pre ventil, vývod na ručnú alebo hlavovú sprchu, ktoré majú 30 - 40 cm dlhé ramená, je presná inštalácia dôležitá. Pri inštalácii samostatného vodovodného vývodu pracujete s 3D vodováhou obdobne ako v predchádzajúcej časti, teraz sledujete libelou č.2 zvislú polohu. Otočné ramená opreté o stenu vám zabezpečia uloženie vývodu do požadovanej hĺbky a kolmo na stenu.
Príkllad 02

Príkllad 02

Príkllad 03

Príkllad 03

Príklad 03
PTB - podomietkové teleso batérie


Pri inštalácii podomietkoveho telesa batérie (PTB) s 3D vodováhou použijeme vhodnú inštalačnú platňu a prvky príslušenstva. Inštalačnú platňu pevne uchytíme k PTB. Podomietkové teleso batérie vyvážime do vodorovnej polohy libelou č. 1, do zvislej polohy libelou č. 2. Závitovými tyčkami na otočných ramenách nastavíme PTB do požadovanej hĺbky (predo-zadné nastavenie) Rešpektujeme vyznačené symboly Min a Max na telese batérie. PTB zafixujem.