Popis

Presné osadenie


Systém 3D vodováha LADER ® zaručí rýchle a presné osadenie. Vodovodné nástenky a podomietkové batérie fixujete do montážneho otvoru sadrou a kontrolujete po celú dobu až do zatuhnutia sadry. Následná montáž nástenných vodovodných batérií a vrchných častí podomietkových batérii je rýchla, presná a na profesionálnej úrovni. Podrobný postup inštalácie je opísaný v návode na obsluhu.

Systém 3D vodováha LADER ® slúži na rýchlu a presnú inštaláciu vodovodných nástenok a podomietkových batérii (PB) do murovaných stien v troch rovinách „A“ „B“ „C“ a osiach x, y, z.

1. vodorovná poloha rovina A v smere osi x libelou č.1
2. zvislá poloha rovina B v smere osi z libelou č. 2
3. hĺbka rovina C v smere osi y predo-zadné nastavenie dorazy č.3 závitové tyčky

Záruka


Na Systém 3D vodováha LADER ® je poskytovaný záručný a pozáručný servis. Doporučujeme každé 2 roky vykonať kontrolu a kalibráciu 3D vodováhy.

Použitie 3D vodováhy – novostavby, rekonštrukcie, opravy, ...


Realizácia - VIDEO Realizácia - FOTO

Vodovodné nástenky 100mm, 150mm


3D vodováhu upevníte k inštalovaným vodovodným nástenkám a libelou č.1 vyvážite vodovodné nástenky do vodorovnej polohy a libelou č. 2 do zvislej polohy. Závitovými tyčkami na otočných ramenách inštalujete nástenky do požadovanej hĺbky (predo - zadné nastavenie). Podľa potreby môžete nástenky zapustiť hlbšie, zarovno steny alebo pred stenu. Vývody budú rovnobežné zo stenou. Nástenky do steny upevníte sadrou.

Samostatná nástenka napr. hlavová sprcha


Pri inštalácii samostatnej vodovodnej nástenky napríklad pre ventil, vývod na ručnú, alebo hlavovú sprchu, ktoré majú 30 - 40 cm dlhé ramená, je presná inštalácia dôležitá. Pri inštalácii samostatnej vodovodnej nástenky, pracujete s 3D vodováhou obdobne ako v predchádzajúcej časti, teraz sledujete libelou č.2 zvislú polohu. Otočné ramená opreté o stenu vám zabezpečia uloženie nástenky do požadovanej hĺbky a kolmo na stenu.

Vodovodné nástenky osadené rovnobežne so sprchovou vaničkou a nie so stenou


Keď roh v sprchovom kúte nie je vymurovaný v pravom uhle, tak závitovými tyčkami si nastavujete požadovaný uhol. Viac nájdete vo videu 01D.

Vodovodné nástenky pod umývadlom 80mm, 100mm, 150mm


Pomocou inštalačných platní číslo 12/80, 12/100, 12/150 vymedzujete presnú polohu odtokového potrubia pod umývadlom.

Podomietkové batérie (70 druhov): Typ A, B, C


full_width=""]Pri inštalácii podomietkovej batérie (PB) s 3D vodováhou použijete vhodnú inštalačnú platňu a prvky príslušenstva. Inštalačnú platňu pevne uchytíte k podomietkovej batérii. Podomietkovú batériu vyvážite do vodorovnej polohy libelou č. 1, do zvislej polohy libelou č. 2. Závitovými tyčkami na otočných ramenách inštalujete PB do požadovanej hĺbky (predo-zadné nastavenie).U všetkých typov dbajte na požadovanú hĺbku inštalácie !!! Tolerancia 12 – 17 mm.Po inštalácii podomietkovej batérie odporúčame vyplniť: Montážny list podomietkovej batérie.

Príslušenstvo


Tabuľka príslušenstva

Príslušenstvo je vyrobené z materiálov: hliník, tyčky z antikoru, mosadz. Príslušenstvom fixujete inštalačné platne k podomietkovým batériám. Príslušenstvo sa dá vždy objednať aj samostatne podľa potrieb zákazníka.

Inštalačné platne


Inštalačné platne sú vyrobené z nerezového plechu hrúbky 2,5 mm. Vyrezávané laserom s presnosťou 0,2 mm. Inštalačné platne sa dajú objednať aj samostatne podľa potrieb zákazníka.