Realizácia - Foto3 - Grohe

01 Prvé vodovodné batérie inštalované s 3D vodováhou r.2012

Grohe

02 Presná inštalácia - Grohe

Ukážka inštalácie - Grohe r.2019

Montáž: Grohe - SmartBox

Ukážka inštalácie so sprchovím telesom - Grohe r.2020

Montáž: Príprava

Príprava